Kdo jsem

jmenuji se Eva Melzerová.

Můj otec byl žákem Františka Drtikola a proto jsem měla již od dětství možnost se setkávat s duchovní prací. Mé dospívání i část svého dospělého života jsem však byla jaksi „odpojena“ od zdroje, pravděpodobně za účelem získání určitých zkušeností.

Jistý obrat k lepšímu nastal po dosažení třicátého roku mého života, z numerologického hlediska po dosažení dospělosti. Ještě však uběhlo několik dalších let, plných pracovního vypětí (v náročném zaměstnání i doma při výchově synů) a otázek, zda je to vše, co mi může život poskytnout. Nechtěla jsem se honit za penězi, kariérou, stále něco někomu dokazovat (v neposlední řadě i sobě samé). Náhlý vnější impuls mne k mé velké radosti opět vrátil na duchovní cestu.

Mé setkání s reiki

Nejdříve jsem četla zahraniční duchovní literaturu, protože u nás se tento druh literatury teprve na pultech knihkupectví začal objevovat. Přímo jsem hltala každou informaci a někdy to byla třeba jen jedna věta či odstavec, který mne posunul o ten pověstný krok dále. Cítila jsem trvalou a nutkavou potřebu pomáhat lidem a také jsem u sebe objevila určitou schopnost ulevit lidem od bolesti a proto mne zaujaly možnosti reiki. Zcela náhle a intuitivně jsem se rozhodla pro absolvování kursu.

eva.jpg
Moje začátky

Již po absolvování kursu I. stupně jsem na sobě pocítila ohromné pozitivní změny a rozhodla jsem se v učení reiki pokračovat. Byla jsem nyní schopna trvale uspokojovat svou potřebu pomáhat lidem, kteří mou pomoc potřebovali a byli ochotni ji ode mne přijmout. Absolvovala jsem v příslušném čase kurs II. i III. stupně reiki a posléze i IV. učitelský mistrovský stupeň. Také jsem mezitím pracovala pilně i sama na sobě, ale stále jsem neznala svůj životní úkol. Ten mi byl posléze zjeven – učit lidi duchovním zákonům a být poslem Světla a lásky na Zemi – a rozhodla jsem se tento úkol plnit. Jaká pohoda, klid a velká blaženost vstoupila do mého srdce – to nelze ani popsat. Bylo mi jasné, že mé rozhodnutí je správné a v souladu s vesmírem. Ukončila jsem tedy svou dosavadní činnost a začala jsem učit reiki.

Časem jsem si zvýšila kvalifikaci. Stala jsem se m.j. mistrem mnoha energií, např. Shambally, Ra Sheeby, různých andělských energií a také velmistrem reiki.