Růže Lady Nady

Dne 11. 09. 2006 jsem dostal od Lady Nady následující informace:

„Zdravím tvé srdce a tvou duši, můj příteli, protože jsou co nejcennější, co máš. Činí tě takovým, jaký jsi. Tedy važ si jich a udržuj je čisté. Tímto ti předávám pět růží léčení. Nechť se rozvinou ve tvém srdci a tvé duši a naplní tě harmonií a důvěrou.“

Počet zasvěcení: 3

Předpoklady: kdokoliv

Cena: Kč 800,-