Nabídka publikací

Nabízené texty napsal Američan Godfré Ray King na popud Nanebevzetého Mistra Saint Germaina ve třicátých letech 20. století.  Texty jsou naplněny vědomím a láskou Nanebevzetého Mistra Saint Germaina a mnohých jiných Mistrů, kteří spolupracují, aby všem, kteří jejich poselství čtou, přinesli ochranu, svobodu, osvícení a dokonalost, aby všichni dosáhli mistrovství a mohli provést svá vzkříšení.  

Knihy „Meditace“ a „Přepólování“ vznikly v 90. letech 20. století v západní Evropě a byly zprostředkovány bytostmi Světla. Poskytují mnohá poučení, která významně doplňují učení o „Já jsem“. 

S laskavým svolením Nanebevzetých Mistrů jsem tyto texty přeložila a vydala ve formě skript na vlastní náklady.

Přepólování z materiálního na duchovní

Tento text nám byl opět zprostředkován andělskými bytostmi a rozvíjí naše energetická centra – čakry a předkládá další meditace a informace, které opět působí již jen tím, že je čteme. 

Formát A4. Cena: Kč 250,-

Učení Mistrů moudrosti

Se zabývá základy spolupráce s hierarchií Světla – Velké Bílé Bratrstvo, popisuje sedm světových paprsků, sedm těl člověka, učení JÁ JSEM a sděluje prastará učení v novém rouše.

Ke stažení

Godfrey Ray King: Odhalená tajemství

Seznamuje čtenáře románovou formou s bytostmi Světla, které jsou mu průvodcem po starých civilizacích, jak je neznáme. Seznamují s duchovní naukou a jejím působením v praxi.

Formát A4. Cena: Kč 250,-.

Godfrey Ray King: Magická přítomnost

Popisuje románovou formou příběhy několika lidí v Americe třicátých let v souvislosti s duchovní naukou, seznamuje s fenoménem dvoupaprsku a předkládá důležitá ponaučení.

Formát A4. Cena: Kč 250,-.

Hovory o „Já jsem“

Čistá esence duchovních zákonů pro každodenní použití v každé životní situaci. Může být cestou pro mnohé čtenáře. Při používání této nauky se začínají dít každodenní krásné „zázraky“.

Formát A4. Cena: Kč 300,-.

Peter Mt. Shasta: Krok za krokem

Jedná se o neuvěřitelně silné projevy k učení o JÁ JSEM, které poskytli Nanebevzetí Mistři skupině, vedené Pearl Dorrisovou. Síla JÁ JSEM vyzařuje ze stránek této nihy, která slouží jako cestovní pas k Boží Přítomnosti JÁ JSEM.

Formát: A4. Cena: Kč 250,-

Peter Mt. Shasta: JÁ JSEM fialová Tara

Tato kniha představuje Taru jako ženský aspekt našeho vlastního vědomí. Byla sepsána na výslovnou žádost Nanebevzatého Mistra Saint Germaina, aby bylo možné v běžném životě porozumět JÁ JSEM a převádět toto učení do každodenní praxe.

Formát: A5. Cena: Kč 250,-

Peter Mt. Shasta: JÁ jsem fialová Tara v akci

Jde o unikátní návod na duchovní praxi pro spojení s Fialovou Tarou. 
Fialová Tara je skutečně Bohyní odpuštění a svobody. Ztělesňuje akci Fialového plamene a voláme ji, aby nám pomohla na Zemi v této době velkých změn.
Rozpouští negativní energie, transformuje karmické důsledky minulých jednání, poskytuje nám své bezpodmínečné odpuštění, osvobozuje nás z iluze duality a pozvedá nás do vyšší vibrační frekvence.
Praxe Fialové Tary vám také pomůže poznat Božství ve vašem nitru. Touto praxí se nově stvoříte jako Fialová Tara – aspekt vaší Přítomnosti JÁ JSEM  – a budete naplněni Jejím hlubokým soucitem a Její všeobjímající láskou.

Formát: A5. Cena: Kč 250,-

Peter Mt. Shasta: Afirmace a tajemství jejich úspěšného používání

Formát A5. Cena Kč 250,-

Peter Mt. Shasta: Lady Pearl Dorris

Životopis Pearl Dorris, učitelky Petera Mt. Shasty a žákyně Nanebevzetých Mistrů

Formát A5. Cena Kč 250,-

Dr. Robinson: Úvod do metafyziky

Předkládá vesmírné a přírodní zákony, mnoho cvičení a způsobů léčení.

Formát A4. Cena: Kč 200,-.

Meditace

Pouhým čtením, vizualizací a prožíváním těchto meditací, zprostředkovaných andělskými bytostmi, se začínáme měnit k lepšímu. Rozvíjejí se naše energetická centra a schopnosti, protože během čtení i po něm nám pomáhají andělské bytosti, které jsou již nadále neustále u nás.

Formát A4. Cena: Kč 250,-.

Ukázka ke stažení

Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva

Spis obsahuje seznámení, umístění a popis jednotlivých chrámů moudrosti, včetně jejich chohanů (hierarchů), božských ctností a barev plamenů. Obsahuje také postup při práci s těmito plameny.

Ke stažení

Via Lucis

Znovuobjevené dílo J. A. Komenského, kde je v první části popsán zcela nový univerzální cíl, náprava všech lidských věcí. V druhé části je nové, že k onomu univerzálnímu cíli se ukazují nové cesty. Popisuje co je Světlo, kolik je druhů Světla, o cestách Světla, jak se mohou a mají cesty světla spojovat, co je tma apod. „Vy zatím, nositelé Světla, vydávejte záři, stezky Vaše nechť jsou jako jasné Světlo, vycházející a rostoucí až do dne dokonalého“

(Kniha Přísloví 4,18)

Ke stažení

Evangelium Esejských

Téměř 2000 let uplynulo od té doby, co syn člověka učil lidi „Cestě, Pravdě a Životu“. Rozšíření tohoto učení potvrzuje věčnou životní sílu Mistrových slov a jejich vysokou a nedostižnou hodnotu. Čtenář, který bude studovat pozorně, pocítí tu věčnou životní sílu a mocnou jistotu základních pravd, kterou lidstvo potřebuje dnes více, než kdykoliv předtím.

Ke stažení

Zákon precipitace

Tento text dává praktické návody, jak si můžeme plnit svá přání – stáváme se tvůrci vlastní reality.

Formát A4. Cena: Kč 250,-.

Denní meditace

Meditace a vzývání pro každý den v týdnu. 

Formát A6. Cena Kč 150,-.

Sedm milovaných archandělů hovoří

Formát A5. Cena Kč 200,-.

Vzývání

Vzývání pro každodenní pomoc ze sfér Světla. 

Formát A5. Cena Kč 200,-.

Sedmý paprsek

Důležité informace pro žáky Světla o práci s fialovým paprskem očisty, transformace, svobody.

Formát A5. Cena Kč 200,-.