top of page

Usui-reiki

Zasvěcení na dálku do reiki dle Dr. Usui lze doporučit těm, kteří se z vážných důvodů nemohou dostavit osobně do kurzu, ať už jsou to zdravotní důvody nebo příliš velká vzdálenost. Upřednostňuji osobní přítomnost na kurzu, neboť osobnost mistra je nezastupitelná.Náplň kurzu na dálku:

l. stupeň – základní pojmy, otevření kanálu pro příjem energie, metodika kontaktního ošetření sebe i druhých

2. stupeň – symboly, jejich použití, zasílání energie mimo čas a prostor, apod.

3. stupeň – mistrovský symbol i jiné symboly pro různé potřeby, mistrovské zasvěcení, různé druhy meditací.

4. stupeň – metodika pro zasvěcování na dálku, další důležité informace.Počet zasvěcení: dle zájmu 1 – 4.

Předpoklady: kdokoliv

Cena:
1. stupeň – Kč 1.500,-
2. stupeň – Kč 2.500,-
3. stupeň – Kč 5.000,-
4. stupeň – Kč 10.000,-

bottom of page