Ilahinur – Boží Světlo

Morfogenetické pole Ilahinur je velmi staré a silné a čím více je používáme, tím více roste. Mnozí zjišťují, že je energie silnější při dávání, než při přijímání. Stejně jako dikša má energie Ilahinur potenciál uzdravit tělo, ducha, srdce a duši v nevídaném rozsahu tak, že uvede do souladu DNA s Božím plánem. Naše těla jsou multidimenzionálními chrámy Boha, které jednoduše jen čekají na to, aby zazářily Božím Světlem.

Energii Ilahinur můžeme většinou cítit přímo v srdci a v solar plexu, v centru, kde se sjednocuje osobní vůle a síla s Boží vůlí a silou. Mnozí podávali zprávy o vyčistění hluboko zasunutých závislostí a emocionální bolesti.

Počet zasvěcení: 1

Předpoklad: min. II. st. reiki dle Dr. Usui, min. III. st. kundalini-reiki

Cena: Kč 1.000,-