Kněz Řádu Melchizedka

Priest of the Order of Melchizedek (Kněz Řádu Melchizedka)

Cesta Řádu Melchizedka nás vede inspirací a učí nás používat jeho síly s čistotou srdce, nezneužívat, nýbrž přispívat, aby se lidstvo dále vyvíjelo na své duchovní cestě.

Lidstvo prochází nyní bariérou Nového věku díky velkému úsilí zasvěcenců, mystiků, Avatarů a kněží Řádu Melchizedka, kteří po tisíce let duchovně lidstvo doprovázejí a vedou.

Průměrný člověk vidí vesmír již jen způsobem Newtona. Tento způsob vede k chápání světa jako fyzicky vypočitatelného, od elektronu, který krouží okolo atomového jádra až k planetám, které krouží okolo slunce, se všechno dá spočítat.

Dnes pomalu poznáváme, že také existují duchovní zákony, které však nelze fyzicky spočítat. Učení Řádu Melchizedka je předáváno dále lidem, kteří jsou otevřeni pro duchovní změny nového věku. Tento metafyzický systém přivádí člověka zpět do ráje, který je ostatně duchovním, nikoli fyzickým místem.

Tradice Řádu Melchizedka začala před cca 4 000 lety a rozšířila se do různých kultur, jako např. do Asýrie a Babylonu a smísila se s egyptskými mystérii.

Egyptští faraonové a kněží chránili toto tajné vědění, zřídka je měnili, nýbrž přidávali ke starému i nové vědění, aniž by staré proto změnili.

Mystické kulty starého Egypta byly přístupné jen kněžím a faraónům a byly jimi drženy v tajnosti.

Učení Veleknězů Řádu Melchizedka se opět předává ve školách mystérií. Tradice škol mystérií v dnešní době pokračuje a existuje v mnoha kulturách. Některé znalosti se předávají poměrně čisté, jiné se v průběhu času smísily s jinými ideologiemi a náboženstvími.

Muži jako Platon, Solon, Sokrates a jiní byli ovlivňováni školami mystérií, také mnozí mystici středověku byli ovlivněni svými cestami na střední východ, kde poznali školy mystérií, jako Řád Melchizedka. Paracelsus i Isaac Nexton byli kněžími Řádu Melchizedka.

Řád Melchizedka se odvolává na Melchizedka, krále ze Salemu. Zasvětil Abrahama a tento potom učení dál předával. Později se jeho vliv objevuje také u Esénů.

Dnes, protože Nový věk člověka činí zralým, je opět toto učení zpřístupňováno v širším okruhu. Na základě změny vědomí lidstva je možné zpřístupnit tyto rituály zájemcům bez nutnosti těžkých přijímacích zkoušek.

Učení Řádu Melchizedka je velmi subtilní a nepředává se přímo. Žák obdrží ve dvou stupních celkem 19 zasvěcení, která zvýší stupeň jeho vědomí a frekvenci aury. Tím získává intuitivní přístup ke všem znalostem takovým způsobem, že je intuitivně pozná.

Není předáváno tedy žádné učení nebo tajemství, jen zasvěcovací rituály a používání, které jsou tajné. Po kurzu získává žák intuitivní přístup k učení a je schopen zasvěcovat ostatní do Řádu Melchizedka.

Počet zasvěcení: dvě

Předpoklad: pro předávání dál jakýkoli mistrovský stupeň

Cena: Kč 3 500,-